پولیش EXCUT 05/05 سوناکس کد-245300

پولیش EXCUT 05/05 سوناکس کد-245300

پولیش ایکس کات 05/05 سوناکس کد-245300  برای استفاده با دستگاهای اوربیتال است. این محصول توانایی بالایی در ازبین بردن خط و خش، ایجاد براقیت عالی و بازسازی منحصر به فرد رنگ ها دارد. اکنون می توان با استفاده از  پولیش ایکس کات 05 /05 <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a>، نتایجی که قبلا فقط با دستگاه های روتاری (گردزنی) در فرایندهای پولیش تک مرحله ای، بدست می آمد، را ایجاد کرد.  
View more
اسفنج پولیش زرد دوکاره سوناکس-کد493341

اسفنج پولیش زرد دوکاره سوناکس-کد493341

<p style="text-align: justify;">SONAX Polishing Sponge Yellow 143 Dual Action Finish Pad</p>   <p style="text-align: justify;">اسفنج پولیش زرد دوکاره <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> نرم تر و دارای منافذ درشت تر بوده و هم اندازه برای پولیش بدنه با استفاده از دستگاه پولیش اربیتال است. این محصول دارای دوام بالا به خاطر تهویه خوب و سیستم خنک شوندگی خاص در مرکز است. قدرت جذب بالای اسفنج پولیش زرد دوکاره <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a>، باعث جلوگیری از پاشش مایع پولیش به اطراف می می شود.</p>
View more
اسفنج پولیش قرمز دوکاره سوناکس-کد493400

اسفنج پولیش قرمز دوکاره سوناکس-کد493400

<p style="text-align: justify;">SONAX Polishing Sponge Red 143 Dual Action Cut Pad</p> <p style="text-align: justify;">اسفنج پولیش قرمز دوکاره <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> سخت تر و دارای منافذ ریز تر است. این محصول برای پولیش بدنه دارای خط و خش و آسیب دیده از عوامل محیطی و همراه با دستگاه پولیش استفاده می شود. اسفنج پولیش قرمز دوکاره <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a>، به خاطر تهویه خوب و سیستم خنک شوندگی خاص در مرکز، دوام بالایی دارد.</p>
View more
اسفنج پولیش پوست بره سوناکس-کد493141

اسفنج پولیش پوست بره سوناکس-کد493141

SONAX Lambskin Pad 130 mm <p style="text-align: justify;">اسفنج پولیش پوست بره <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> با کيفيت بسيار بالا، برای پوليش حرفه ای استفاده می شود. این محصول، تاثير لايه برداری ماده پوليش را بيشتر می کند و باعث کاهش حرارت سطح پوليش، می شود. اسفنج پولیش پوست بره <a href="http://sonaxiran.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/">سوناکس</a> زبر است.</p>
View more
X