ماشین خود را چطور بشوییم؟

  آیا به این فکر کرده اید که هر بار که خودرویتان توسط خودتان یا کارواش ها شسته می شود، تمیز تر و براق تر می شود یا در واقع هر بار رنگ خودرویتان را بیشتر آسیب می زنید؟
View more

شما با این کارها ماشین‌تان را می‌کشید!!

به این فکر کردید که کارهایی که به صورت معمول با ماشین‌تان انجام می دهید ممکنه چه آسیبی به آن بزند؟ یا تاکنون گرفتار سرطانی به نام ماشین شده‌اید؟   این را باید بدانید داشتن یک ماشین به چگونگی رسیدگی و مواظبت شما از وسیله نقلیه تان می تواند به یک رویا یا یک کابوس […]
View more
X